tlp book

 

O konferencji

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie zaprasza do udziału w konferencji naukowo – technicznej pt.:

"TRANSPORT PUBLICZNY – FUNKCJONOWANIE W OKRESIE PANDEMII I PO JEJ ZAKOŃCZENIU"

Konferencja odbędzie się 14 października 2021 r.

Jest to już X edycja konferencji, odbywającej co dwa lata w Szczecinie.

Dotychczasową ideą tych spotkań była przede wszystkim dyskusja przedstawicieli nauki, jednostek samorządu terytorialnego, biznesu oraz podmiotów realizujących usługi przewozowe nad teraźniejszością i przyszłością transportu publicznego w województwie zachodniopomorskim i jego stolicy - mieście Szczecin. W celu wymiany poglądów i rozwiązań, do udziału w konferencji zapraszane były podmioty z całej Polski.

Podczas poprzednich edycji konferencji, członkowie szczecińskigo oddziału SITK RP zaproponowali wiele rozwiązań w zakresie poprawy publicznego systemu transportu w regionie. Wiele z tych propozycji została już wdrożona i funkcjonuje w mieście i województwie, część z propozycji jest aktualnie w fazie realizacji. Są to m.in. opracowania w zakresie: funkcjonowania Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, włączenia roweru miejskiego do systemu transportowego czy też wykorzystanie w systemie transportowym Szczecina tramwajów dwukierunkowych.

Tym razem, ze wględu na trwającą pandemię COVID-19, Zarząd SITK zdecydował o zmianie charakteru konferencji. Wymóg realizacji spotkania w trybie hybrydowym (przy wykorzystaniu transmisji online), przyczynił się do poszerzenia jej zakresu z typowo regionalnego na ogólnopolski.

W związku z tym zapraszamy do udziału w Konferencji przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego oraz samorządowego z całego kraju. Poruszane tematy dotyczyć będą problemów funkcjonowania transportu miejskiego i regionalnego w okresie pandemii i po jej zakończeniu. Liczymy na to, że Państwa udział przyczyni się do wypracowania rozwiązań, które będą mogły stanowić merytoryczną i rzetelną pomoc dla organizatorów, operatorów oraz użytkowników transportu publicznego.

Zarząd SITK RP odział w Szczecinie

Patronat honorowy

 

patronatmarszałek

 

patronatmarszałek

 

patronatmarszałek

Patronat medialny

 

patronattmir

 

patronattmir

tlp book

 

Komitet Honorowy

 
 • Rafał Zając – Prezydent Miasta Stargard
 • Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
 • Prof. dr hab. inż. Kesra Nermend – Dyrektor Instytutu Zarządzania Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Prof. dr hab. Piotr Niedzielski - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Szczecinie, Członek Zarządu SITK RP Oddział Szczecin
 • Artur Martyniuk - Prezes Zarządu POLREGIO Sp. z o.o.
 • Roman Walaszkowski – Dyrektor Biura Stowarzyszenia SOM
 • Krzystof Miller – Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
 • Krystian Wawrzyniak – Prezes Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie
 • Ireneusz Furmański – Prezes Zarządu SITK RP Oddział Szczecin

tlp book

 

Komitet Naukowy

 
 • prof. dr hab. Elżbieta Załoga - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarzadzania, Uniwersytet Szczeciński, Komitet Transportu PAN
 • dr hab. prof. US Tomasz Kwarciński – Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Oliwia Pietrzak – Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie, Członek SITK RP Oddział Szczecin
 • dr inż. Krystian Pietrzak – Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie, Wiceprezes SITK RP Oddział Szczecin
 • dr inż. Stanisław Majer – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Sekretarz SITK RP Oddział Szczecin
 • dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Członek SITK RP Oddział Szczecin
 • dr Agnieszka Gozdek – Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Członek SITK RP Oddział Szczecin
 • dr Anna Wiktorowska-Jasik – Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Członek SITK RP Oddział Szczecin

tlp book

 

Komitet Organizacyjny

 
 • Józef Jastrzębski – Wiceprezes SITK RP Oddział Szczecin
 • Krystian Pietrzak - Wiceprezes SITK RP Oddział Szczecin
 • Oliwia Pietrzak – Koło Międzyuczelniane SITK RP Oddział Szczecin
 • Sławomir Rutkowski – Członek Zarządu SITK RP Oddział Szczecin
 • Zdzisław Pawelec – Członek Zarządu SITK RP Oddział Szczecin
 • Ryszard Morawski – Członek Zarządu SITK RP Oddział Szczecin