Transport publiczny – funkcjonowanie w okresie pandemii i po jej zakończeniu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie zaprasza do udziału w konferencji naukowo – technicznej pt.:

"TRANSPORT PUBLICZNY – FUNKCJONOWANIE W OKRESIE PANDEMII I PO JEJ ZAKOŃCZENIU"

Konferencja odbędzie się 14 października 2021 r.

Jest to już X edycja konferencji, odbywającej co dwa lata w Szczecinie.

Dotychczasową ideą tych spotkań była przede wszystkim dyskusja przedstawicieli nauki, jednostek samorządu terytorialnego, biznesu oraz podmiotów realizujących usługi przewozowe nad teraźniejszością i przyszłością transportu publicznego w województwie zachodniopomorskim i jego stolicy - mieście Szczecin. W celu wymiany poglądów i rozwiązań, do udziału w konferencji zapraszane były podmioty z całej Polski.

Podczas poprzednich edycji konferencji, członkowie szczecińskigo oddziału SITK RP zaproponowali wiele rozwiązań w zakresie poprawy publicznego systemu transportu w regionie. Wiele z tych propozycji została już wdrożona i funkcjonuje w mieście i województwie, część z propozycji jest aktualnie w fazie realizacji. Są to m.in. opracowania w zakresie: funkcjonowania Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, włączenia roweru miejskiego do systemu transportowego czy też wykorzystanie w systemie transportowym Szczecina tramwajów dwukierunkowych.

Tym razem, ze wględu na trwającą pandemię COVID-19, Zarząd SITK zdecydował o zmianie charakteru konferencji. Wymóg realizacji spotkania w trybie hybrydowym (przy wykorzystaniu transmisji online), przyczynił się do poszerzenia jej zakresu z typowo regionalnego na ogólnopolski.

W związku z tym zapraszamy do udziału w Konferencji przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego oraz samorządowego z całego kraju. Poruszane tematy dotyczyć będą problemów funkcjonowania transportu miejskiego i regionalnego w okresie pandemii i po jej zakończeniu. Liczymy na to, że Państwa udział przyczyni się do wypracowania rozwiązań, które będą mogły stanowić merytoryczną i rzetelną pomoc dla organizatorów, operatorów oraz użytkowników transportu publicznego.

Zarząd SITK RP odział w Szczecinie

 

Szczegóły na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.sitk-konferencja.pl