Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2015

 

Materiały pokonferencyjne:

doclisting Ewa Mańkiewicz-Cudny - "Stowarzyszenia inżynierskie na tle historii powszechnej i rozwoju cywilizacji technicznej" więcej

doclisting Wojciech Drożdź - "Środki UE jako instrument rozwoju systemu transportowego w regionie" więcej

doclisting Krystian Pietrzak - "Szczecińska Kolej Metropolitalna - studium wykonalności" więcej

doclisting Andrzej Chańko - "Oferta Przewozów Regionalnych" więcej

doclisting Juliusz Engelhardt - "Czy Polska potrzebuje Kolei Dużych Prędkości?" więcej

doclisting Stanisław Majer - "Komunikacja tramwajowa w Szczecinie - rys historyczny i kierunki rozwoju sieci" więcej

doclisting Stanisław Majer - "Tabor tramwajowy i infrastruktura wczoraj i dziś" więcej

doclisting Radosław Tumilewicz - "Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego" więcej

doclisting Tadeusz Rajkiewicz - "Rozwój infrastruktury drogowej w województwie" więcej

doclisting Adam Milewski - "Bezemisyjna komunikacja miejska przyszłości - Solaris" więcej

doclistingJacek Tomasik - "PESA Bydgoszcz" więcej

 

Archiwum konferencji

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Szczecinie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Szczecinie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego mają zaszczyt poinformować o wspólnej organizacji VI Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2015

W ramach VI Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2015, w dniu 23.11.2015 odbędzie się Seminarium Naukowo-Techniczne pt. „Przyszłość pasażerskiego rynku usług transportowych w województwie zachodniopomorskim”. Seminarium odbędzie się w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin (Sala Rady Wydziału nr 010).

 

Szczegóły w programie - więcej

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
w ramach Dni Techniki Pomorza Zachodniopomorskiego 2015:

  • 18.11.2015 (środa) - 10:00 - 15:00

GIS Day 2015 nt. „GIS w transporcie” – prezentacje, warsztaty
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Cukrowa 8, Szczecin

  • 23.11.2015 (poniedziałek) – godz. 10:00 – 15:00

Wystawa modeli kolejowych - Zachodniopomorski Klub Miłośników Kolei przy SITK RP o. Szczecin
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Cukrowa 8, Szczecin