Organizacja publicznego transportu zbiorowego

konferencjastargard2016     11 maja 2016 w Stargardzie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Szczecinie zorganizowało wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Stargardzie Konferencję pt. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu stargardzkiego w aspekcie nowelizacji Ustawy o transporcie zbiorowym”.

     Konferencja wyjaśniająca unormowania, wynikające z nowelizacji Ustawy o transporcie zbiorowym, adresowana była do samorządowców powiatu Stargardzkiego oraz przewoźników świadczących usługi na terenie powiatu. Wśród prelegentów byli m.in. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Stargardzie, MZK Stargard i SSOM, a także przedstawiciel firmy TRAKO z Wrocławia.

     Konferencje otworzył Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wraz z Prezesem SITK o/Szczecin kol. Ireneuszem Furmańskim oraz Przewodniczącym Konferencji kol. Sławomirem Rutkowskim. Referaty wygłoszone na Konferencji wzbudzały żywą dyskusję uświadamiającą przyszłych operatorów, przewoźników i organizatorów zbiorowej komunikacji publicznej o nowych realiach prawnych. Szeroko zostały omówione kwestie związane z finansowaniem przewozów i uzyskiwaniem rekompensat z tytułu stosowanych ulg. Uczestnicy konferencji dyskutowali również o zapowiedziach medialnych dotyczących ewentualnego przesunięcia terminu wejścia w życie znowelizowanej ustawy.

     Konferencja została uznana za bardzo merytoryczną i owocną, wypełniającą oczekiwania jej uczestników.


     Nowelizacja Ustawy o transporcie zbiorowym zakłada wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku nowego systemu organizacji publicznej komunikacji zbiorowej, gdzie odpowiedzialność za organizację na swoim terenie zbiorowej komunikacji publicznej ponosi tzw. Organizator, czyli samorząd (gminy, powiatu, województwa) lub związek (gmin, powiatów). Organizator wyznacza tzw. linie użyteczności publicznej, do obsługi których wyłania w drodze PZP, koncesji lub umowy bezpośredniej tzw. Operatora. Wybrany przez Organizatora Operator ma prawo do uzyskania tzw. rekompensaty (dopłaty od samorządu na obsługę linii, które nie są rentowne) oraz prawo do dopłaty, ze środków skarbu państwa, w związku z honorowaniem ulg ustawowych.


ARCHIWUM KONFERENCJI

konferencjastargard2016

Zarząd Powiatu Stargardzkiego
oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Szczecinie

zapraszają na Konferencję:

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu stargardzkiego w aspekcie wchodzącej 1 stycznia 2017 nowelizacji Ustawy o transporcie zbiorowym”


    Nowelizacja Ustawy o transporcie zbiorowym wprowadza od 1 stycznia 2017 roku nowy system organizacji publicznej komunikacji zbiorowej, gdzie odpowiedzialność za organizację, na swoim terenie, zbiorowej komunikacji publicznej ponosi tzw. Organizator, czyli samorząd (gminy, powiatu, województwa) lub związek (gmin, powiatów). Organizator wyznacza tzw. linie użyteczności publicznej, do obsługi których wyłania w drodze PZP, koncesji lub umowy bezpośredniej przewoźnika tzw. Operatora. Wybrany przez Organizatora Operator ma prawo do uzyskania tzw. rekompensaty (dopłaty od samorządu na obsługę linii, które nie są rentowne) oraz prawo do dopłaty, ze środków skarbu państwa, w związku z honorowaniem ulg ustawowych. Na Konferencji postaramy się rozpoznać i wyjaśnić w/w kwestie i ewentualne wątpliwości. Zapraszamy!

doclistingSzczegóły w programie konferencji - więcej