Konferencja Naukowa - TransRegio 2018

Konferencja TRANS-REGIO 2018 jest pierwszą w Polsce konferencją naukową poświęconą zagadnieniom reform kolejowego sektora pasażerskiego realizowanych w Polsce od 1990 r. oraz dyskusji nad dalszymi kierunkami tych reform.

Organizatorem konferencji jest ten Wydział Uniwersytetu Szczecińskiego, który jest kontynuatorem tzw. Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu, posiadającej już ponad siedemdziesięcioletnią tradycję, której liczni przedstawiciele wnieśli znaczący wkład w rozwój polskiego transportu. Spojrzenie naukowe na procesy reform systemu kolejowego w Polsce oraz retrospektywna ocena praktyków w tym zakresie zapewni odpowiednio wysoki poziom merytoryczny konferencji.

Szczegóły na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.transregio.wzieu.pl/

SITK RP oddział w Szczecinie jest współorganizatorem konferencji.