Zarząd Szczecińskiego Oddziału SITK

ZARZĄD ODDZIAŁU SITK RP w Szczecinie

lp
Imię i nazwisko Funkcja w SITK RP
1. mgr inż. Ireneusz Furmański Prezes Zarządu
2. mgr inż. Andrzej Kozłowski Prezes Honorowy
3. mgr inż. Józef Jastrzębski Wiceprezes Zarządu
4. dr Kłos-Adamkiewicz Zuzanna Wiceprezes Zarządu
5. mgr inż. Jan Malinowski Wiceprezes Zarządu
6. mgr inż. Maciej Sochanowski Wiceprezes Zarządu
7. dr inż. Stanisław Majer Sekretarz Zarządu
8. mgr inż. Bogusław Gościniak Zastępca Sekretarza
9. inż. Zdzisław Pawelec Skarbnik Zarządu
10. inż. Adrian Bartczak Członek Zarządu
11. dr inż. Wojciech Ignalewski Członek Zarządu
12. mgr Agnieszka Jaroszewicz Członek Zarządu
13. mgr inż. Ryszard Morawski Członek Zarządu
14. prof. dr hab. Piotr Niedzielski Członek Zarządu
15. mgr inż. Andrzej Piechocki Członek Zarządu
16. dr inż. Krystian Pietrzak Członek Zarządu
17. mgr inż. Sławomir Rutkowski Członek Zarządu
18. mgr inż. Andrzej Mielech Zastępca Członka Zarządu
17. Piotr Raducha Zastępca Członka Zarządu
18. inż. Wiesława Stań Zastępca Członka Zarządu