Problemy Komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej 2015

Konferencja Naukowo - Techniczna
Problemy Komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej 2015
Szczecin, 14.10.2015 r.

Materiały pokonferencyjne:

doclisting Krystian Pietrzak - "Szczecińska Kolej Metropolitalna – przedstawienie studium wykonalności" więcej

doclisting Andrzej Szamborski - "Integracja organizacyjno-taryfowa w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym" więcej

doclisting Kamila Bogusławska - "Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu" więcej

doclisting Jarosław Bondar - "Koncepcja rewitalizacji Alei Wojska Polskiego w Szczecinie" więcej

doclisting Stanisław Majer, Maciej Sochanowski - "Oczekiwania społeczne odnośnie funkcjonowania infrastruktury i transportu publicznego w Szczecinie" więcej

doclisting Konrad Stępień - "Funkcjonowanie Systemu Roweru Miejskiego w Szczecinie – Bike_S" więcej

doclisting Dariusz Wołoszczuk - "Funkcjonowanie systemu komunikacji miejskiej na prawobrzeżu po oddaniu pętli Turkusowa" więcej

Archiwum konferencji

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Szczecinie zaprasza  na VII konferencję naukowo-techniczną pn. „Problemy Komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej”, która odbędzie się 14 października 2015 r. w Szczecinie.

Udział w konferencji jest bezpłatny - warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłania jej do 30 września br. na adres wskazany w komunikacie.

Komunikaty i karta zgłoszenia:

doclisting Komunikat nr 1 więcej

doclisting Komunikat nr 2 więcej

doclisting Karta zgłoszenia więcej